Familiens%20dag
Familiens dag
Dato: 19.12.2017
Lions arrangerer Familiens dag i juni hvert år, og korpset spiller.