%C3%85rshjul%202020%20H%C3%B8st

Årshjul høst 2020 - aktivitet oversikt

Årshjul høst 2020 - aktivitet oversikt

Medlemmer

Medlemmer
Korpset består per august 2018 av 74 medlemmer fordelt mellom aspiranter, juniorer og seniorer. Korpset er fordelt slik:

Aspiranter:        3. klasse
Junior korps:     4. og 5. klasse
Senior korps:    6. klasse og opp til 19 år

Dugnader

Dugnader
Korpset jobber hardt for å begrense dugnadsarbeid.
Største og kjekkeste dugnad har på St.Hans, som vi arrangerer på Vaulenstranden hvert år.
I tillegg har vi litt loddsalg og tilsynsvakter på skolen.
 

Tilsynsvakt lister

Tilsynsvakt lister
Legges ut på Facebook siden vår lukket gruppe (link under): 
Link tilsynsvakt liste

Øvingstider

Øvingstider
Fast øvingsdag er onsdag, på Vaulen Skole:

Aspiranter:         15:00 – 16:00      på musikkrommet
Junior korps:      16:30 – 18:30      på musikkrommet
Senior korps:     16:30 – 18:30      i gymsalen

Mandager har seniorene gruppeøvelser

Ifbm med konkurranser er det ekstra øvelser og seminar.
%C3%A5rsm%C3%B8te

Årsmøte

Årsmøte
Årsmøte holdes vanligvis i februar. Alle foreldre oppfordres sterkt til å stille på møte. Eventuelt valg blir foretatt blant kandidater som er spurt i forkant.

Gubbekorpset

Gubbekorpset
Gubbekorpset ble etablert i anledning 50-års jubileumet i 2011. Korpset består av en gjeng med tidligere musikanter i skolekorps og noen er aktive i voksenkorps. Gubbekorpset har som målsetning å kose seg med noen noter, litt kaffe og litt sosialt samvær noen dager i året. Høres dette kjekt ut, så ta kontakt med Grethe på mail: grethe.hoiland@lyse.no, sms 934 88 705.