RM
Rogaland Mesterskapet (RM)
Dato: 19.12.2017
Korpset deltar hver vår i RM, både seniorer og juniorer deltar.
Aspirantene får tilbud å delta på samspillseminar.

Link for video opptak