%C3%A5rsm%C3%B8te
Årsmøte
Dato: 25.01.2018
Årsmøte holdes vanligvis i februar. Alle foreldre oppfordres sterkt til å stille på møte. Eventuelt valg blir foretatt blant kandidater som er spurt i forkant.