Øvingstider
Dato: 25.01.2018
Fast øvingsdag er onsdag, på Vaulen Skole:

Aspiranter:         15:00 – 16:00      på musikkrommet
Junior korps:      16:30 – 18:30      på musikkrommet
Senior korps:     16:30 – 18:30      i gymsalen

Mandager har seniorene gruppeøvelser

Ifbm med konkurranser er det ekstra øvelser og seminar.