Medlemmer
Dato: 25.01.2018
Korpset består per august 2018 av 74 medlemmer fordelt mellom aspiranter, juniorer og seniorer. Korpset er fordelt slik:

Aspiranter:        3. klasse
Junior korps:     4. og 5. klasse
Senior korps:    6. klasse og opp til 19 år